logo
 

Tổng đài miễn phí

1800.6775

 0

Tổng đài: 1800.6775 (Miễn phí)

Phục vụ từ: 8h00 - 22h00

  Trang chủ » Phụ Kiện Toto

Phụ Kiện Toto

Thanh Vắt Khăn   

Thanh Vắt Khăn ToTo TX701AE
 •  Thanh vắt khăn đơn
 •  Kích thước: 702 x 72 x 68 mm
 •  Chất liệu: Thép không gỉ, đồng mạ Niken Crom
Thanh Vắt Khăn ToTo TX701AE
 •  Thanh vắt khăn đơn
 •  Kích thước: 702 x 72 x 68 mm
 •  Chất liệu: Thép không gỉ, đồng mạ Niken Crom
Thanh Vắt Khăn ToTo A361#W
 •  Thanh vắt khăn đơn
 •  Kích thước: 370 mm
 •  Chất liệu: Sứ, đồng mạ Niken Crom
Thanh Vắt Khăn ToTo A361#W
 •  Thanh vắt khăn đơn
 •  Kích thước: 370 mm
 •  Chất liệu: Sứ, đồng mạ Niken Crom
Thanh Vắt Khăn ToTo TX726AES
Thanh Vắt Khăn ToTo TX726AE
Thanh Vắt Khăn ToTo TX701AC
Thanh Vắt Khăn ToTo TX4WAC
Thanh Vắt Khăn ToTo YT406S4RV
Thanh Vắt Khăn ToTo YT408S4RV

Vòng Treo Khăn   

Vòng Treo Khăn ToTo TX702AE
 •  Vòng treo khăn EGO
 •  Kích thước: 160 x 53 x 161 mm
 •  Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom
Vòng Treo Khăn ToTo TX702AE
 •  Vòng treo khăn EGO
 •  Kích thước: 160 x 53 x 161 mm
 •  Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom
Vòng Treo Khăn ToTo TX702AES
 •  Vòng treo khăn EGO II
 •  Kích thước: R65 mm
 •  Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom
Vòng Treo Khăn ToTo TX702AES
 •  Vòng treo khăn EGO II
 •  Kích thước: R65 mm
 •  Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom
Vòng Treo Khăn ToTo TX702AC
Vòng Treo Khăn ToTo YTT408V
Vòng Treo Khăn ToTo TS115SB
Vòng Treo Khăn ToTo A362#W
Vòng Treo Khăn ToTo YTT902V
Vòng Treo Khăn ToTo YTT903V

Lô Bàn Chải   

Lô Bàn Chải ToTo TX707AE
 •  Lô bàn chải
 •  Kích thước: Ø67 x 95 mm
 •  Chất liệu: Thủy tinh, Đồng mạ Niken-Crom
Lô Bàn Chải ToTo TX707AE
 •  Lô bàn chải
 •  Kích thước: Ø67 x 95 mm
 •  Chất liệu: Thủy tinh, Đồng mạ Niken-Crom
Lô Bàn Chải ToTo TX707AES
 •  Lô bàn chải
 •  Kích thước: Ø67 x 95 mm
 •  Chất liệu: Thủy tinh, Đồng mạ Niken-Crom
Lô Bàn Chải ToTo TX707AES
 •  Lô bàn chải
 •  Kích thước: Ø67 x 95 mm
 •  Chất liệu: Thủy tinh, Đồng mạ Niken-Crom
Lô Bàn Chải ToTo TX707AC
Lô Bàn Chải ToTo YAT201V

Lô Xà Phòng   

Lô Xà Bông ToTo TX706AE
 •  Lô xà bông
 •  Kích thước: Ø109.5 x 38 mm
 •  Chất liệu: Thủy tinh, đồng mạ Niken - Crom
Lô Xà Bông ToTo TX706AE
 •  Lô xà bông
 •  Kích thước: Ø109.5 x 38 mm
 •  Chất liệu: Thủy tinh, đồng mạ Niken - Crom
Lô Xà Bông ToTo TX706AES
 •  Lô xà bông
 •  Kích thước: Ø109.5 x 38 mm
 •  Chất liệu: Thủy tinh, Đồng mạ Niken-Crom
Lô Xà Bông ToTo TX706AES
 •  Lô xà bông
 •  Kích thước: Ø109.5 x 38 mm
 •  Chất liệu: Thủy tinh, Đồng mạ Niken-Crom
Lô Xà Bông ToTo TX706AC
Lô Xà Bông ToTo TX2BV1B
Lô Xà Bông ToTo YAS201V
Lô Xà Bông ToTo TX2AV1B

Lô Giấy Vệ Sinh   

Lô Giấy Vệ Sinh ToTo TX703AE
 •  Lô giấy vệ sinh EGO
 •  Kích thước: 128 x 103 x 72 mm
 •  Chất liệu: Đồng mạ Niken Crom
Lô Giấy Vệ Sinh ToTo TX703AE
 •  Lô giấy vệ sinh EGO
 •  Kích thước: 128 x 103 x 72 mm
 •  Chất liệu: Đồng mạ Niken Crom
Lõi Giấy Vệ Sinh ToTo TX703AES
 •  Lô giấy vệ sinh EGO II
 •  Kích thước: 137 x 48 x 60 mm
 •  Chất liệu: Đồng mạ Niken Crom
Lõi Giấy Vệ Sinh ToTo TX703AES
 •  Lô giấy vệ sinh EGO II
 •  Kích thước: 137 x 48 x 60 mm
 •  Chất liệu: Đồng mạ Niken Crom
Lõi Giấy Vệ Sinh ToTo TX703AESV1
Lô Giấy Vệ Sinh ToTo TX703AC
Lô Giấy Vệ Sinh ToTo DS708PS#W
Lô Giấy Vệ Sinh ToTo DS708PAS
Lô Giấy Vệ Sinh ToTo YH406RV
Lô Giấy Vệ Sinh ToTo YH408RV

Móc Áo   

Móc Áo ToTo TX704AE
 •  Móc áo đôi EGO
 •  Kích thước: 88 x 53 x 69 mm
 •  Chất liệu: Đồng mạ Niken - Crom
Móc Áo ToTo TX704AE
 •  Móc áo đôi EGO
 •  Kích thước: 88 x 53 x 69 mm
 •  Chất liệu: Đồng mạ Niken - Crom
Móc Áo ToTo TX704AC
 •  Móc áo CURIO
 •  Kích thước: Ø66 x 86 mm
 •  Chất liệu: Đồng mạ Niken - Crom
Móc Áo ToTo TX704AC
 •  Móc áo CURIO
 •  Kích thước: Ø66 x 86 mm
 •  Chất liệu: Đồng mạ Niken - Crom
Móc Áo ToTo YRH408V
Móc Áo ToTo YRH406V
Móc Áo ToTo TX704AQ
Móc Áo ToTo TS118WSB
Móc Áo ToTo YRH903V
Móc Áo ToTo YRH902V

Gương Phòng Tắm   

Gương Phòng Tắm ToTo YM4545FG
 •  Gương phòng tắm chống mốc
 •  Đường kính: 450mm
Gương Phòng Tắm ToTo YM4545FG
 •  Gương phòng tắm chống mốc
 •  Đường kính: 450mm
Gương Phòng Tắm ToTo YM4560FA
 •  Gương phòng tắm chống mốc
 •  Kích thước: 450x600mm
Gương Phòng Tắm ToTo YM4560FA
 •  Gương phòng tắm chống mốc
 •  Kích thước: 450x600mm
Gương Phòng Tắm ToTo YM6060FG
Gương Phòng Tắm ToTo YM4560A
Gương Phòng Tắm ToTo YM6090A
Gương Phòng Tắm ToTo YM6075FA

Dây Xịt   

Dây Xịt ToTo TVCF201
 •  Mã sản phẩm:TVCF201
 •  Tên sản phẩm:Dây xịt (Chrome)
Dây Xịt ToTo TVCF201
 •  Mã sản phẩm:TVCF201
 •  Tên sản phẩm:Dây xịt (Chrome)
Dây Xịt ToTo THX20NBPIV
 •  Mã sản phẩm:THX20NBPIV
 •  Tên sản phẩm:Dây xịt (Màu kem)
Dây Xịt ToTo THX20NBPIV
 •  Mã sản phẩm:THX20NBPIV
 •  Tên sản phẩm:Dây xịt (Màu kem)

Ga Thoát Sàn   

Ga Thoát Sàn ToTo TX1BN
 •  Ga thoát sàn
 •  Kích thước: 115 x 155 mm
Ga Thoát Sàn ToTo TX1BN
 •  Ga thoát sàn
 •  Kích thước: 115 x 155 mm
Ga Thoát Sàn ToTo TVBA413
 •  Ga thoát sàn
 •  Kích thước: 100 x 100 x 52 mm
 •  Chất liệu: Đồng mạ Niken - Crom
Ga Thoát Sàn ToTo TVBA413
 •  Ga thoát sàn
 •  Kích thước: 100 x 100 x 52 mm
 •  Chất liệu: Đồng mạ Niken - Crom
Phụ Kiện ToTo Khác TVBA407
Phụ Kiện ToTo Khác TX1CV2

Phụ Kiện Khác   

Phụ Kiện ToTo Khác HAP004A-F
 •  Mã sản phẩm:HAP004A-F
 •  Tên sản phẩm:Van khóa kèm dây cấp nước
 •  Kích thước:300 mm
Phụ Kiện ToTo Khác HAP004A-F
 •  Mã sản phẩm:HAP004A-F
 •  Tên sản phẩm:Van khóa kèm dây cấp nước
 •  Kích thước:300 mm
Phụ Kiện ToTo Khác T6JV6
 •  Bộ xả nhấn
Phụ Kiện ToTo Khác T6JV6
 •  Bộ xả nhấn
Phụ Kiện ToTo Khác T6JV2N
Phụ Kiện ToTo Khác THX1A-6N
Phụ Kiện ToTo Khác HAP004A
Phụ Kiện ToTo Khác TX434S
Phụ Kiện ToTo Khác TL516GV
Phụ Kiện ToTo Khác DS709

Kệ kính Toto   

Kệ Kính ToTo TX705AC
 •  Kích thước: 660 mm
Kệ Kính ToTo TX705AC
 •  Kích thước: 660 mm
Kệ Kính ToTo TX705AE
 •  Kệ kính
 •  Kích thước: 627 mm
 •  Chất liệu: Thủy tinh, đồng mạ Niken Crom
Kệ Kính ToTo TX705AE
 •  Kệ kính
 •  Kích thước: 627 mm
 •  Chất liệu: Thủy tinh, đồng mạ Niken Crom
Kệ Kính ToTo YAK201GV

Phụ Kiện Toto

Đã bao giờ bạn quan tâm đến những chi tiết nhỏ trong không gian phòng tắm nhà bạn chưa? Những phụ kiện nhỏ lại chính là điểm nhấn giúp cho căn phòng trở nên đẹp mắt hơn và gọn gàng hơn. Chúng tôi gửi đến bạn bộ sản phẩm phụ kiện nhà tắm TOTO trong bài viết ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé.

Khái quát về các sản phẩm

TOTO là thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản và ở Việt Nam cũng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Với đặc trưng riêng về thiết kế, mẫu mã đa dạng, phong cách hiện đại và trang nhã các sản phẩm của TOTO lấy lòng được những khách hàng khó tính nhất.
Những sản phẩm phụ kiện nhà tắm TOTO bao gồm: vòng treo khăn TOTO, móc áo TOTO, lọ xà bông TOTO, dây phơi trong phòng tắm, tay nắm vách tắm… và rất nhiều sản phẩm tiện ích khác.
Được thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi các sản phẩm phụ kiện này giúp cho không gian trở nên rất hiện đại và gọn gàng. Các phụ kiện được làm từ những chất liệu cao cấp, an toàn cho người sử dụng. Dù rất đơn giản nhưng lại là những điểm nhấn rất quan trọng không kém gì các phụ kiện khác trong nhà bạn.

Vòng treo khăn TOTO

Phụ kiện vòng treo khăn được thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau, rất bắt mắt và nhỏ gọn. Được làm từ chất liệu đồng nên từ những cái ốc vít nhỏ cũng rất tỉ mỉ và vững chắc. Chịu được lực lớn, khó bị bóp méo và khó bị bám bẩn.
Bề mặt của vòng khăn TOTO được đánh bóng, trơn nhẵn khó bám bẩn. Luôn an toàn cho người sử dụng là tiêu chí mà thương hiệu TOTO quan tâm nhất.

Móc áo TOTO

Được làm từ chất liệu inox 304 cao cấp không chì và không độc hại sản phẩm có thể kết hợp linh hoạt với nhiều sản phẩm khác trong nhà tắm. Các phần đầu ốc được làm từ đồng nên rất chắc chắn, dễ dàng có thể tháo rời. Mẫu mã sang trọng mang đến cho khu vực phòng tắm có điểm nhấn sang trọng hơn. Sản phẩm rất dễ lau chùi do chất liệu trơn nhẵn, khó bám bẩn và dễ dàng sử dụng.

Lọ xà bông TOTO

Một phụ kiện tưởng như ít khi chúng ta để ý đến nhưng lại rất cần thiết, thương hiệu TOTO ra đời sản phẩm lọ xà bông không chỉ có công dụng đựng xà bông mà còn tạo nên điểm nhấn nhá khá ấn tượng cho không gian. Bởi mẫu mã cực kỳ tinh tế, màu sắc bắt mắt, lại có công dụng đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng. Vì nếu xà bông không được bảo vệ rất dễ sinh ra nhiều vi khuẩn, ẩm mốc khiến nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng.

Các loại phụ kiện khác

Những sản phẩm phụ kiện nhà tắm của TOTO rất đa dạng. Đa số các sản phẩm đều được sản xuất theo dây chuyền hiện đại, chất liệu cao cấp đảm bảo thân thiện với môi trường và sức khỏe của con người. 
Chúng tôi liệt kê những sản phẩm để khách hàng có thể tham khảo thêm như: tay nắm vách tắm đứng kèm tay vắt khăn, thanh trượt sen tắm, dây phơi trong nhà tắm… Mọi sản phẩm Bếp Xanh phân phối luôn đảm bảo mang đến khách hàng mức giá hợp lý nhất thị trường.

Ưu điểm của các phụ kiện nhà tắm TOTO

Bếp Xanh - nhà phân phối uy tín nhất thị trường

Việc lựa chọn những sản phẩm cho khách hàng Bếp Xanh luôn tìm hiểu rất kỹ lưỡng về nơi sản xuất. Vì lý do đó các mặt hàng của Bếp Xanh luôn có mặt những thương hiệu nổi tiếng, có chất lượng đảm bảo nhất. Không vì lợi nhuận mà công ty bán ra những sản phẩm kém chất lượng, luôn mong muốn khách hàng hài lòng và quay trở lại với cửa hàng nhiều lần nữa. Nên Bếp Xanh phục vụ nhiệt tình và chu đáo nhất, có nhiều ưu đãi hậu mãi và các chính sách tốt nhất cho người tiêu dùng như:
 
Đọc thêm  
  Gọi ngay
  FB Chat
  Zalo Chat
  Địa chỉ