logo
 

Tổng đài miễn phí

1800.6775

 0

Tổng đài: 1800.6775 (Miễn phí)

Phục vụ từ: 8h00 - 22h00

  Trang chủ » Chậu Rửa Toto

Chậu Rửa Toto

Chậu Rửa Trên Bàn   

Chậu Rửa Trên Bàn ToTo LT4706MT
 •  Chậu đặt bàn cao cấp
 •  Viền chậu siêu mỏng 4mm
 •  Chất liệu Linear Ceram siêu bền
 •  Kích thước: L420 x W600 x H117 mm
 •  Màu sắc: Trắng mờ
 •  Lưu ý: Bao gồm bộ xả
Chậu Rửa Trên Bàn ToTo LT4706MT
 •  Chậu đặt bàn cao cấp
 •  Viền chậu siêu mỏng 4mm
 •  Chất liệu Linear Ceram siêu bền
 •  Kích thước: L420 x W600 x H117 mm
 •  Màu sắc: Trắng mờ
 •  Lưu ý: Bao gồm bộ xả
Chậu Rửa Trên Bàn ToTo LT4724MT
 •  Chậu đặt bàn cao cấp
 •  Viền chậu siêu mỏng 4mm
 •  Chất liệu Linear Ceram siêu bền
 •  Kích thước: L260 x W400 x H107 mm
 •  Màu sắc: Trắng mờ
 •  Lưu ý: Bao gồm bộ xả
Chậu Rửa Trên Bàn ToTo LT4724MT
 •  Chậu đặt bàn cao cấp
 •  Viền chậu siêu mỏng 4mm
 •  Chất liệu Linear Ceram siêu bền
 •  Kích thước: L260 x W400 x H107 mm
 •  Màu sắc: Trắng mờ
 •  Lưu ý: Bao gồm bộ xả
Chậu Rửa Trên Bàn ToTo LT4704MTG19
Chậu Rửa Trên Bàn ToTo LT4704MTG17
Chậu Rửa Trên Bàn ToTo LT4716MTG19
Chậu Rửa Trên Bàn ToTo LT4716MTG17
Chậu Rửa Trên Bàn ToTo LT4715MTG17
Chậu Rửa Trên Bàn ToTo LT4715MTG19

Chậu Rửa Dương Vành   

Chậu Rửa Dương Vành ToTo L501C#W
 •  Chậu đặt dương vành
 •  
 •  Kích thước: 508x432mm
Chậu Rửa Dương Vành ToTo L501C#W
 •  Chậu đặt dương vành
 •  
 •  Kích thước: 508x432mm
Chậu Rửa Dương Vành ToTo L762
 •  Chậu đặt dương vành
 •  Men sứ chống dính CeFiONtect
 •  Kích thước: 530x450mm
Chậu Rửa Dương Vành ToTo L762
 •  Chậu đặt dương vành
 •  Men sứ chống dính CeFiONtect
 •  Kích thước: 530x450mm
Chậu Rửa Dương Vành ToTo L763
Chậu Rửa Dương Vành ToTo L946CR
Chậu Rửa Dương Vành ToTo L909C
Chậu Rửa Dương Vành ToTo LW899CJ#W
Chậu Rửa Dương Vành ToTo LW899J#W
Chậu Rửa Dương Vành ToTo LW781CJ#W

Chậu Rửa Bán Âm Bàn   

Chậu Rửa Bán Âm Bàn ToTo LT647CR
 •  Chậu bán âm bàn
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Kích thước: L420 x W520 x H159 mm
 •  Màu sắc: Trắng
Chậu Rửa Bán Âm Bàn ToTo LT647CR
 •  Chậu bán âm bàn
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Kích thước: L420 x W520 x H159 mm
 •  Màu sắc: Trắng
Chậu Rửa Bán Âm Bàn ToTo LW647CJWF
 •  Chậu bán âm bàn
 •  Kích thước: 420D x 520W x 157H mm
Chậu Rửa Bán Âm Bàn ToTo LW647CJWF
 •  Chậu bán âm bàn
 •  Kích thước: 420D x 520W x 157H mm
Chậu Rửa Bán Âm Bàn ToTo LW824CJW/F
Chậu Rửa Bán Âm Bàn ToTo LW646JW/F
Chậu Rửa Bán Âm Bàn ToTo LW642CJW/F#W
Chậu Rửa Bán Âm Bàn ToTo LW641NCJW/F#W
Chậu Rửa Bán Âm Bàn ToTo LT533R#W

Chậu Rửa Âm Bàn   

Chậu Rửa Âm Bàn ToTo LW1505V/TL516GV
 •  Chậu âm bàn
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Kích thước: 380D x 500W x 207H mm
 •  Màu sắc: Trắng
 •  Lưu ý: Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV
Chậu Rửa Âm Bàn ToTo LW1505V/TL516GV
 •  Chậu âm bàn
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Kích thước: 380D x 500W x 207H mm
 •  Màu sắc: Trắng
 •  Lưu ý: Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV
Chậu Rửa Âm Bàn ToTo LW1506V/TL516GV
 •  Chậu âm bàn
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Kích thước: 380D x 590W x 207H mm
 •  Màu sắc: Trắng
 •  Lưu ý: Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV
Chậu Rửa Âm Bàn ToTo LW1506V/TL516GV
 •  Chậu âm bàn
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Kích thước: 380D x 590W x 207H mm
 •  Màu sắc: Trắng
 •  Lưu ý: Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV
Chậu Rửa Âm Bàn ToTo LW1535V/TL516GV
Chậu Rửa Âm Bàn ToTo LW1536V/TL516GV
Chậu Rửa Âm Bàn ToTo LT505T
Chậu Rửa Âm Bàn ToTo LT548#W
Chậu Rửa Âm Bàn ToTo LT764
Chậu Rửa Âm Bàn ToTo LT765

Chậu Rửa Chân Dài   

Chậu Rửa Chân Dài ToTo LPT767C
 •  Chậu chân dài
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Kích thước: 515L x 510W x 860H mm
 •  Màu sắc: Trắng
Chậu Rửa Chân Dài ToTo LPT767C
 •  Chậu chân dài
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Kích thước: 515L x 510W x 860H mm
 •  Màu sắc: Trắng
Chậu Rửa Chân Dài ToTo LPT908C
 •  Chậu chân dài
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Kích thước: 495L x 650W x 835H mm
 •  Màu sắc: Trắng
Chậu Rửa Chân Dài ToTo LPT908C
 •  Chậu chân dài
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Kích thước: 495L x 650W x 835H mm
 •  Màu sắc: Trắng
Chậu Rửa Chân Dài ToTo LPT239CR
Chậu Rửa Chân Dài ToTo LPT947CS#W
Chậu Rửa Chân Dài ToTo LPT766C
Chậu Rửa Chân Dài ToTo LW196K#WH/LW196FK#WH/TX801LN
Chậu Rửa Chân Dài ToTo LW780J#W/LW780FJ#W/TX801LN/TL510ERR
Chậu Rửa Chân Dài ToTo LPT236CS#W

Chậu Rửa Chân Lửng   

Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT947CS
 •  Chậu chân lửng
 •  Kích thước: 500L x 600W x 455H mm
 •  Màu sắc: Trắng
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT947CS
 •  Chậu chân lửng
 •  Kích thước: 500L x 600W x 455H mm
 •  Màu sắc: Trắng
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT767CR
 •  Chậu chân lửng
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Kích thước: 515L x 510W x 430H mm
 •  Màu sắc: Trắng
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT767CR
 •  Chậu chân lửng
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Kích thước: 515L x 510W x 430H mm
 •  Màu sắc: Trắng
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT908C
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT300CR/LHT300CM/LHT300CRM
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT240CS#W
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT236CS#W
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT239CR#W
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT766CR

Chậu Rửa Treo Tường   

Chậu Rửa Treo Tường ToTo LT210CTR
 •  Chậu treo tường
 •  Kích thước: 400L x 500W x 220H mm
 •  Màu sắc: Trắng
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LT210CTR
 •  Chậu treo tường
 •  Kích thước: 400L x 500W x 220H mm
 •  Màu sắc: Trắng
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LT300CM#NW1
 •  Chậu treo tường
 •  
 •  Kích thước: 500x430mm
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LT300CM#NW1
 •  Chậu treo tường
 •  
 •  Kích thước: 500x430mm
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LT240CS#W
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LT236CS#W
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LW897CJW/F#W
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LW897JW/F#W
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LW815CJW/F
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LW196K/TX801LN

Chậu Rửa Toto

Thương hiệu TOTO là nhà sản xuất hàng đầu về thiết bị vệ sinh đến từ Nhật Bản, từng sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Trong đó, phải kể đến sản phẩm chậu rửa của hãng được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao bởi sản xuất bằng chất liệu và công nghệ thân thiện môi trường, đặc biệt là đa dạng chủng loại, mẫu mã đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người dùng.
Công ty thiết bị vệ sinh cao cấp Bếp Xanh tự hào là Đại Lý cấp 1 phân phối đa dạng chậu rửa TOTO với nhiều chính sách ưu đãi và dịch vụ tốt nhất.

Các mẫu chậu rửa TOTO, Bếp Xanh đang phân phối:

Ưu điểm vượt trội của chậu rửa TOTO

Cửa hàng Bếp Xanh – Đại Lý cấp 1 của TOTO

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Cửa hàng thiết bị phòng tắm Bếp Xanh luôn luôn nỗ lực không ngừng để đảm bảo chất lượng và dịch vụ tốt nhất cho mọi sản phẩm bán ra trên thị trường.
Để đảm bảo điều đó, Bếp Xanh xây dựng những chính sách dịch vụ chu đáo với tiêu chí "Hàng Thật, Giá Gốc 100%” luôn ưu tiên lợi ích của khách hàng dưới đây:

1. Cam kết chất lượng

Tất cả hàng hoá đều là hàng chính hãng 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch, chính hãng từ các nhà sản xuất và các nhà nhập khẩu.
Hoàn tiền 120% giá trị hàng hoá bán ra nếu sản phẩm bán ra không đúng cam kết, hàng giả, kém chất lượng, sai nguồn gốc (không bao gồm chi phí vận chuyển, chuyển hoàn).
Cung cấp đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ chất lượng CO, CQ nguồn gốc sản phẩm chính hãng cho khách hàng khi mua sản phẩm.

2. Chính sách bảo hành

Khách hàng khi mua sẽ được hưởng đầy đủ các chính sách bán hàng chính hãng: tem chống hàng giả, bảo hành chính hãng quốc tế, quy định đổi trả.
Bảo hành chính hãng 1 đổi 1 sản phẩm nếu có lỗi kỹ thuật.
Thời gian bảo hành 12 tháng đến 24 tháng (tùy sản phẩm), với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, tận tâm với khách hàng.

3. Cam kết về giá                  

Giá tủ chậu Lavabo Caesar tốt nhất – mức chiết khấu cạnh tranh, hấp dẫn.
Sản phẩm được bày bán giá cả cạnh tranh, có giá thấp hơn hoặc bằng giá theo quy định của nhà sản xuất, cam kết bán hàng đúng giá – đúng chất lượng.
Hệ thống kiểm tra giá thị trường cập nhật liên tục, đảm bảo các sản phẩm được bán ra với giá hợp lý.
Thường xuyên triển khai và áp dụng các chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng đặc biệt, đơn hàng lớn, các khách hàng thân thiết mang lại lợi ích thiết thực nhất cho người mua.

4. Giao hàng

Miễn phí giao hàng trong nội thành TPHCM và hỗ trợ phí giao hàng thấp nhất cho khách hàng tỉnh, kiểm hàng trước khi thanh toán.
Hỗ trợ giao hàng đến công trình ở tỉnh với 3 xe tải trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo tiến độ công trình.

5. Tư vấn mua hàng và hỗ trợ lắp đặt

Đến với Đại Lý Bếp Xanh, khách hàng sẽ được tư vấn và hỗ trợ mua hàng một cách nhiệt tình, nhân viên đón tiếp khách hàng với thái độ ân cần và niềm nở, đảm bảo sẽ tạo sự thân thiện và thoải mái cho khách hàng.
Bếp Xanh thực hiện chính sách trước và sau mua hàng chính hãng, đảm bảo các thông tin trung trực nhất với nhu cầu khách hàng như tư vấn mua sắm, tư vấn sử dụng, bảo trì, bảo hành,…
Không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng sai mục đích. Tuân thủ pháp luật Việt Nam về bán hàng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật lắp đặt MIỄN PHÍ sản phẩm tại nhà (lưu ý không hỗ trợ chi phí lắp đặt). Đồng thời, nhân viên giao hàng và nhân viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn sử dụng cho khách hàng nhiệt tình và tận tâm.
Liên hệ đặt hàng tại TPHCM:
 
Đọc thêm  
  Gọi ngay
  FB Chat
  Zalo Chat
  Địa chỉ