logo
 

Tổng đài miễn phí

1800.6775

 0

Tổng đài: 1800.6775 (Miễn phí)

Phục vụ từ: 8h00 - 22h00

  Trang chủ » Bồn Tắm Toto

Bồn Tắm Toto

Bồn Tắm Nhựa   

Bồn Tắm Nhựa Cao Cấp ToTo PAY1770D#W/DB501R-2B/TVBF412
 •  Mã sản phẩm:PAY1770D#W/DB501R-2B/TVBF412
 •  Tên sản phẩm:Bồn tắm nhựa không tay vịn
 •  Kích thước:1700x800x580 mm
 •  Dung tích:197L
 •  Chất liệu:Nhựa
 •  Bộ xả:Đã bao gồm
 •  Ống thải TVBF412
 •  Màu sắc:Màu trắng
Bồn Tắm Nhựa Cao Cấp ToTo PAY1770D#W/DB501R-2B/TVBF412
 •  Mã sản phẩm:PAY1770D#W/DB501R-2B/TVBF412
 •  Tên sản phẩm:Bồn tắm nhựa không tay vịn
 •  Kích thước:1700x800x580 mm
 •  Dung tích:197L
 •  Chất liệu:Nhựa
 •  Bộ xả:Đã bao gồm
 •  Ống thải TVBF412
 •  Màu sắc:Màu trắng
Bồn Tắm Nhựa Cao Cấp ToTo PAY1510V#W/TVBF411
 •  Mã sản phẩm: PAY1510V#W/TVBF411
 •  Bồn tắm nhựa không tay vịn, không yếm
 •  Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
 •  Kích thước: 1500x750x558mm
Bồn Tắm Nhựa Cao Cấp ToTo PAY1510V#W/TVBF411
 •  Mã sản phẩm: PAY1510V#W/TVBF411
 •  Bồn tắm nhựa không tay vịn, không yếm
 •  Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
 •  Kích thước: 1500x750x558mm
Bồn Tắm Nhựa Cao Cấp ToTo PAY1520V#W/TVBF411
Bồn Tắm Nhựa Cao Cấp ToTo PAY1710V/TBVF411
Bồn Tắm Nhựa Cao Cấp ToTo PAY1720V/TBVF411
Bồn Tắm Nhựa Cao Cấp ToTo PAY1580D#W/DB501R-2B/TVBF412
Bồn Tắm Nhựa Cao Cấp ToTo PAY1730V/TBVF411
Bồn Tắm Nhựa Cao Cấp ToTo PAY1510HV#W/TVBF411

Bồn Tắm Nhựa FRP Cao Cấp   

Bồn Tắm Nhựa FRP Cao Cấp ToTo PJY1814HPWE#GW
 •  Mã sản phẩm:PJY1814HPWE#GW
 •  Tên sản phẩm:Bồn tắm nhựa FRP cao cấp đặt sàn
 •  * Bao gồm thanh vịn, mặt bồn chống trượt
 •  Kích thước:1800x900x665 mm
 •  Dung tích:375L
 •  Chất liệu:Reinforced Marble
 •  Bộ xả:Đã bao gồm
 •  Màu sắc:Màu trắng bóng (#GW)
Bồn Tắm Nhựa FRP Cao Cấp ToTo PJY1814HPWE#GW
 •  Mã sản phẩm:PJY1814HPWE#GW
 •  Tên sản phẩm:Bồn tắm nhựa FRP cao cấp đặt sàn
 •  * Bao gồm thanh vịn, mặt bồn chống trượt
 •  Kích thước:1800x900x665 mm
 •  Dung tích:375L
 •  Chất liệu:Reinforced Marble
 •  Bộ xả:Đã bao gồm
 •  Màu sắc:Màu trắng bóng (#GW)
Bồn Tắm Nhựa FRP Cao Cấp ToTo PJY1814HPWE#MW
 •  Mã sản phẩm: PJY1814HPWE#MW
 •  Tên sản phẩm:Bồn tắm nhựa FRP cao cấp đặt sàn
 •  * Bao gồm thanh vịn, mặt bồn chống trượt
 •  Kích thước:1800x900x665 mm
 •  Dung tích:375L
 •  Chất liệu:Reinforced Marble
 •  Bộ xả:Đã bao gồm
 •  Màu sắc:Màu trắng mờ (#MW)
Bồn Tắm Nhựa FRP Cao Cấp ToTo PJY1814HPWE#MW
 •  Mã sản phẩm: PJY1814HPWE#MW
 •  Tên sản phẩm:Bồn tắm nhựa FRP cao cấp đặt sàn
 •  * Bao gồm thanh vịn, mặt bồn chống trượt
 •  Kích thước:1800x900x665 mm
 •  Dung tích:375L
 •  Chất liệu:Reinforced Marble
 •  Bộ xả:Đã bao gồm
 •  Màu sắc:Màu trắng mờ (#MW)
Bồn Tắm Nhựa FRP Cao Cấp ToTo PJY1886HPWMNE#GW
Bồn Tắm Nhựa FRP Cao Cấp ToTo PJY1886HPWMGE#GW
Bồn Tắm Nhựa FRP Cao Cấp ToTo PJY1604-4HPWE#MW
Bồn Tắm Nhựa FRP Cao Cấp ToTo PJY1804HPWE#GW/NTP011E

Bồn Tắm Ngọc Trai   

Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1560HPE#P/DB501R-2B
 •  Mã sản phẩm:PPY1560HPE#P/DB501R-2B
 •  Tên sản phẩm:Bồn tắm ngọc trai
 •  * Bao gồm thanh vịn, Mặt bồn chống trượt
 •  Kích thước:1500x750x600 mm
 •  Dung tích:184L
 •  Chất liệu:Pearl Acrylic
 •  Bộ xả:Đã bao gồm
 •  Màu sắc:Màu trắng ngọc trai (#P)
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1560HPE#P/DB501R-2B
 •  Mã sản phẩm:PPY1560HPE#P/DB501R-2B
 •  Tên sản phẩm:Bồn tắm ngọc trai
 •  * Bao gồm thanh vịn, Mặt bồn chống trượt
 •  Kích thước:1500x750x600 mm
 •  Dung tích:184L
 •  Chất liệu:Pearl Acrylic
 •  Bộ xả:Đã bao gồm
 •  Màu sắc:Màu trắng ngọc trai (#P)
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1750PE#P/TVBF411
 •  Bồn tắm ngọc trai
 •  
 •  * Bao gồm bộ xả nhấn kèm ống thoát thải bồn tắm (TVBF411)
 •  
 •  Mặt bồn chống trượt
 •  
 •  Kích thước: 1697x750x560mm
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1750PE#P/TVBF411
 •  Bồn tắm ngọc trai
 •  
 •  * Bao gồm bộ xả nhấn kèm ống thoát thải bồn tắm (TVBF411)
 •  
 •  Mặt bồn chống trượt
 •  
 •  Kích thước: 1697x750x560mm
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1560PE#P/DB501R-2B
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1780PE#P/TVBF411
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1710PE#P/DB501R-2B
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1710PE#S/DB501R-2B
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1610PTE#S
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1610HPTE#S

Bồn Tắm Gang Tráng Men   

Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBY1740PE#W/DB505R-2B
 •  Bồn tắm gang tráng men
 •  
 •  * Bao gồm bộ xả nhấn (DB505R-2B)
 •  
 •  Mặt bồn chống trượt
 •  
 •  Kích thước: 1700x700x430mm
Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBY1740PE#W/DB505R-2B
 •  Bồn tắm gang tráng men
 •  
 •  * Bao gồm bộ xả nhấn (DB505R-2B)
 •  
 •  Mặt bồn chống trượt
 •  
 •  Kích thước: 1700x700x430mm
Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBY1740HPE#W/DB505R-2B
 •  Bồn tắm gang tráng men
 •  
 •  * Bao gồm tay vịn, bộ xả nhấn (DB505R-2B)
 •  
 •  Mặt bồn chống trượt
 •  
 •  ích thước: 1700x700x430mm
Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBY1740HPE#W/DB505R-2B
 •  Bồn tắm gang tráng men
 •  
 •  * Bao gồm tay vịn, bộ xả nhấn (DB505R-2B)
 •  
 •  Mặt bồn chống trượt
 •  
 •  ích thước: 1700x700x430mm
Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBY1720NHPE#W/DB505R-2B
Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBYN1716CPTE#W
Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBY1756PTGE#W
 
Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBYN1710CPE#W/DB505R-3B

Phụ Kiện Bồn Tắm   

Bộ Xả Bồn Tắm ToTo DB505R-3B
 •  Bộ xả bồn tắm
 •  
 •  Chỉ có ống thoát xả ngang
Bộ Xả Bồn Tắm ToTo DB505R-3B
 •  Bộ xả bồn tắm
 •  
 •  Chỉ có ống thoát xả ngang
Vòi Sen ToTo Khác DB501R-2B
 •  Bộ xả bồn tắm
Vòi Sen ToTo Khác DB501R-2B
 •  Bộ xả bồn tắm
Bộ Xả Bồn Tắm ToTo DB505R-2B
Vòi Sen ToTo Khác TVBF411

Bồn Tắm Toto

Với mong muốn mang lại cho khách hàng những giây phút thoải mái nhất, công ty Bếp Xanh giới thiệu đến bạn Bồn tắm TOTO một trong những thiết kế sang trọng được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn suốt thời gian vừa qua. Cùng tìm hiểu về chất lượng sản phẩm bồn tắm TOTO trong bài viết này bạn nhé.

Giới thiệu về thương hiệu TOTO

 

Thương hiệu TOTO không còn xa lạ gì đối với rất nhiều khách hàng, với những thiết kế đơn giản, tinh tế và độ bền tuyệt đối. Các sản phẩm của Bếp Xanh luôn được khách hàng tìm đến và sử dụng. Phòng tắm cũng là một trong những không gian quan trọng, vì thế việc lắp đặt các thiết bị nhà tắm phải phù hợp và tiện lợi. Bồn tắm TOTO được thiết kế gọn gàng, tinh tế mang đến cho khu vực nhà tắm một không gian thoáng đãng và sang trọng.
Đại lý cấp 1 Bếp Xanh chuyên cung cấp các thiết bị vệ sinh TOTO đảm bảo chính hãng và chất lượng nhất. Trong đó có rất nhiều sản phẩm  Bếp Xanh luôn có các chính sách ưu đãi đối với khách hàng và mức giá hợp lý nhất có thể.
Showroom Bếp Xanh có rất nhiều thiết bị với những kiểu dáng thiết kế sang trọng, lịch sự với mức giá rẻ nhất phù hợp với kinh tế của mọi nhà. Các thiết kế của TOTO luôn tạo nên sự ấn tượng và cảm nhận tuyệt vời khi bắt đầu sử dụng.

 

Các sản phẩm bán chạy của cửa hàng thiết bị phòng tắm Bếp Xanh:

Các ưu điểm của bồn tắm TOTO

Bồn tắm TOTO được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, được thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế. Mang đến cho khách hàng một cảm giác thoải mái, thư giãn tuyệt đối và phù hợp với thiết kế nhà tắm. 

Chất liệu đảm bảo an toàn

Sản phẩm được chế tạo từ vật liệu cao cấp, như nhựa FRP cao cấp, gang tráng men...luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất đến với người tiêu dùng. Sản phẩm bồn tắm TOTO sử dụng các chất liệu tốt nhất, chắc chắn, dễ lau chùi và có độ bền cao.

Bồn tắm TOTO - một chiếc giường thu nhỏ

 

Bồn tắm TOTO được thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau, tuy nhiên mỗi kiểu dáng lại mang đến những trải nghiệm thú vị cho người sử dụng. Khi tắm bồn tắm TOTO mang đến sự thoải mái như đang nằm trên chính chiếc giường ngủ của bạn. 
Bồn tắm được thiết kế tinh tế, chất liệu đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Luôn giúp cho người tiêu dùng có thể thư giãn trong phòng tắm của mình. Các chế độ nước luôn đảm bảo, vòi chảy nhẹ nhàng, mực nước trong bồn chứa vừa đủ.

 

Sản xuất theo dây chuyền hiện đại

Thiết bị được thiết kế từ các chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm, hệ thống máy móc tiên tiến nhất. Các sản phẩm bồn tắm ra đời luôn mang đến sự tiện ích cho khách hàng. Bồn tắm TOTO là sự lựa chọn tốt nhất của các không gian phòng tắm vì nó có nhiều kiểu thiết kế khác nhau giúp hài hòa với từng kiến trúc.

Công nghệ tiên tiến của bồn tắm TOTO

Thiết bị vệ sinh Bếp Xanh là nhà cung cấp các sản phẩm tốt nhất và chính hãng

 

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều nhà phân phối sản phẩm TOTO, tuy nhiên việc lựa chọn một đơn vị uy tín và chính hãng sẽ rất khó. Nhiều mặt hàng giả, hàng kém chất lượng mà giá lại đắt đỏ hơn. Người tiêu dùng khó phân biệt được, vì thế hãy lựa chọn một công ty đáng để bạn tin tưởng như Bếp Xanh.
Bếp Xanh là nhà cung cấp các dòng sản phẩm chính hãng từ Nhật Bản, cam kết mang đến khách hàng chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý. Luôn phục vụ khách hàng với những chính sách ưu đãi nhất. Công ty có nhiều ưu đãi dành cho khách hàng như sau:

 

 
Đọc thêm  
  Gọi ngay
  FB Chat
  Zalo Chat
  Địa chỉ